Strona główna » Metale » Miedź

Miedź

MiedźNazwa miedzi, która w większości języków wywodzi się od łacińskiego „cuprum”, przywodzi na myśl ten rejon Europy, w którym w czasach starożytnych metal ów pozyskiwano na najszerszą skalę. Mowa o Cyprze. O miedzi powiedzieć można bez przesady, że należy do pierwiastków, które odegrały doniosłą rolę w dziejach ludzkości. Gdyby nie ona, nie powstałyby stopy nazywane brązami. W naturalnych warunkach miedź występuje w dwóch postaciach. Jako ruda oraz czysty minerał – miedź rodzima. Ponieważ ta druga jest bardzo rzadko spotykana, metal pozyskiwany jest głównie z rudnych minerałów – kowelinu, chalkozynu, beronitu, tenorytu, malachitu czy azurytu.

Miedź MHY oraz M1E – surowiec dla branży elektrycznej

Miedź znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle. Jest doskonałym przewodnikiem – nie tylko elektryczności, ale też ciepła. Jej właściwości doskonale sprawdzają się w branżach związanych z prądem elektrycznym. Stanowi surowiec dla produkcji przewodów elektrycznych, służy do wytwarzania elektromagnesów, układów scalonych i obwodów drukowanych (miedź MHY). Inny typ – rodzaj miedzi oznaczony symbolem M1E (miedź katodowa) – z powodzeniem na przykład stosowany jest do tak specjalistycznych wytworów, jak elektrody do elektrodrążarek. Doskonała jakość czystej miedzi katodowej sprawia też, że zamawiana jest przez producentów blachy walcowanej, profili i prętów miedzianych. Pośród innych właściwości metalu warto przywołać odporność na korozję. Dodajmy też, że woda naturalna (z CO2 i O) działa na miedź, z kolei woda morska nie.

Na miedź silnie działają również:

 • chlor,
 • chlorek amonu,
 • chlorek glinu,
 • chlorek żelaza,
 • fluorek amonu,
 • kwas siarkowy w wyższych temperaturach,
 • siarkowodór.

Słabiej oddziałują na miedź:

 • chlorek sodowy,
 • chlorek wapnia,
 • chlorowodór,
 • kwas solny,
 • siarczek sodowy,
 • wapno bielące,
 • zaprawa murarska.

Rozpuszczalnikiem miedzi jest kwas azotowy.

Zastosowanie miedzi – nie tylko elektronika

Miedź doskonale sprawdza się nie tylko w branżach elektrycznej, elektronicznej, telekomunikacyjnej i elektrotechnicznej. Metal stosowany jest również do produkcji elementów instalacji grzewczych oraz wodnych. Służy też jako materiał do krycia dachów oraz materiał do produkcji aparatury oraz  obwodów drukowanych i części maszyn elektrycznych. Właściwości miedzi wykorzystuje sie w budownictwie do tworzenia elementów architektonicznych, jak również w nowoczesnych technologiach materiałów mikro- i optoelektronicznych.

Cecha

Własność/zastosowanie

M0KSA

łwyroby i wyroby z miedzi beztlenowej.

M0KS

Wyroby do emaliowania.

M0K

Półwyroby i wyroby z miedzi i stopów miedzi.

M00B

Elektronika, radiotechnika, elektrotechnika.

M01B

Elektronika, radiotechnika, elektrotechnika.

M1E

Elektrotechnika i inne cele.

M1R

Półwyroby i wyroby do ogólnych celów, podatne do spawania.

M2R

Półwyroby i wyroby do ogólnych celów, podatne do spawania.

M3R

Półwyroby i wyroby do ogólnych celów, podatne do spawania.

MN25

Bardzo dobra odporność na korozję i ścierania/Monety.

MNC92

Dobre właściwości sprężyste, dobra podatność do przeróbki/Elementy sprężynujące, połączenia wtykowe, przełączniki.

MNZ101

Dobra odporność na korozję (szczególnie w wodzie morskiej), erozję i kawitację, dobra spawalność/Rury na wymienniki ciepła, szczególnie w urządzeniach okrętowych, aparatura, urządzenia klimatyzacyjne.

MNM301

Bardzo dobra odporność na korozję (szczególnie w wodzie morskiej), erozję i kawitację, dobra spawalność/Rury na wymienniki ciepła, szczególnie w urządzeniach okrętowych, aparatura, urządzenia klimatyzacyjne.

MNZM3022

Bardzo dobra odporność na korozję (szczególnie w wodzie morskiej), erozję i kawitację, dobra spawalność/Rury na wymienniki ciepła, szczególnie w urządzeniach okrętowych, aparatura, urządzenia klimatyzacyjne.

MNM441

Wysoka>oporność właściwa i siła termoelektryczna/Oporniki urządzeń pomiarowych, przemysł elektroniczny.

miedź

 

Scroll to Top