Strona główna » Blog » Które związki chemiczne silnie oddziałują z miedzią?
związki chemiczne

Które związki chemiczne silnie oddziałują z miedzią?

Miedź, wraz ze srebrem i złotem, leży w 11 grupie układu okresowego. Jest metalem o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym oraz elektrycznym. Miedź może wchodzić w reakcje z innymi związkami chemicznymi. Z którymi dokładnie jest skłonna oddziaływać?

 

Miedź, wraz ze srebrem i złotem, leży w 11 grupie układu okresowego. Jest metalem o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym oraz elektrycznym. Miedź może wchodzić w reakcje z innymi związkami chemicznymi. Z którymi dokładnie jest skłonna oddziaływać?

 

Właściwości miedzi

Miedź jest doskonałym materiałem to wytwarzania przewodów elektrycznych – jej przewodność elektryczna wynosi 59 MS/m. Temperaturę topnienia osiąga w 1084,3 oC, a temperaturę wrzenia w 2560 oC. Gęstość miedzi to 8,96 g/cm3. Jest podatna na przeróbki, cechuje się dobrą sprężystością, odpornością na korozję oraz ścieranie.

Główne zastosowanie miedzi to produkcja elementów elektrycznych (np. kabli), instalacji wodociągowych, grzewczych i telekomunikacyjnych. Służy także do produkcji aparatury i obwodów drukowanych oraz do tworzenia elementów architektonicznych. Miedź często łączona jest z innymi metalami w celu utworzenia stopów, np. z brązem lub mosiądzem.

Które związki chemiczne silnie oddziałują z miedzią?

Do związków chemicznych, wchodzących w silne reakcje z miedzią, zaliczamy:
• chlor,
• chlorek amonu,
• chlorek glinu,
• chlorek żelaza,
• fluorek amonu,
• kwas siarkowy w wysokich temperaturach,
• siarkowodór.

Słabsze reakcje w połączeniu z miedzią mogą wywołać także:
• chlorek sodowy,
• chlorek wapnia,
• chlorowodór,
• kwas solny,
• siarczek sodowy,
• wapno bielące,
• zaprawa murarska.

Wpływ powietrza na miedź również może przynosić zaskakujące efekty – jego długoletnie oddziaływanie staje się widoczne szczególnie na starych konstrukcjach miedzianych, które w reakcji utleniania pokrywają się warstwą patyny. Miedź pod wpływem powietrza matowieje, zmieniając kolor od jasnej czerwieni do ciemnego brązu, by finalnie uzyskać niebieskozielony kolor. Można to zaobserwować na elementach z taśmy miedzianej, wykorzystywanej do budowy rynien czy wiatrownic.

 

Miedź nie ulega działaniu kwasów w warunkach nieutleniających, a w warunkach utleniających roztwarza się bez wydzielania wodoru. Kompleksy miedzi często stosowane są jako katalizatory w reakcjach redoks.

Scroll to Top