płyta metalowa

Które metale kolorowe są najbardziej podatne na obróbkę plastyczną?

Mianem metali kolorowych określa się wszystkie metale i wyprodukowane na ich bazie stopy, które nie zawierają w swoim składzie żelaza. Do tej grupy zalicza się m.in. aluminium, brąz, miedź, mosiądz, złoto oraz srebro. Metale te klasyfikuje się na lekkie, ciężkie oraz inne, najczęściej te o rzadszych zastosowaniach. Poza tym dzieli się je także ze względu na łatwość topliwości, a dokładniej podatność na obróbkę plastyczną. Które z nich zaliczyć można do grona tych najłatwiej obrabialnych?