luty 2021

brąz

Co zaliczamy do tzw. brązów specjalnych?

Stopy miedzi mają bardzo szerokie zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne oraz dobrą podatność na różne rodzaje obróbki. W niektórych zastosowaniach, poza najczęściej używanymi stopami miedzi, takimi jak mosiądze, miedzionikle czy klasyczne brązy, zachodzi potrzeba użycia połączeń, które są w stanie zagwarantować unikalne właściwości oraz podatność na konkretny rodzaj obróbki. 

notowania metali

Od czego zależą notowania metali?

Realia gospodarki rynkowej przyzwyczaiły nas do tego, że ceny na poszczególne dobra wyznacza równowaga między popytem a podażą, ale również czynniki wpływające na możliwość jej swobodnego kształtowania. Będą to np. ilość podmiotów oferujących konkretne towary i istnienie między nimi realnej konkurencji, możliwość zrealizowania dostawy w sprecyzowanych terminach oraz szanse na ich zastąpienie innymi produktami czy prawdopodobieństwo nieoczekiwanych zdarzeń – katastrof naturalnych bądź zdarzeń politycznych. 

Scroll to Top