styczeń 2021

miedź cienka

Charakterystyka miedzi emaliowanej

Miedź jest metalem, bez którego nie byłby możliwy ani dynamiczny rozwój elektrotechniki, ani powstanie i rozwinięcie się aż do dzisiejszej postaci wszystkich branż związanych z elektroniką. Choć pierwsze zastosowania miedzi wiążą z wykorzystywaniem naturalnego brązu, a obróbka i stosowanie tego materiału zarówno w postaci czystej, jak i rozmaitych stopów towarzyszyła całemu rozwojowi cywilizacji.

kabel miedziany

Dlaczego miedź jest powszechnie wykorzystywana przy produkcji przewodów?

Energia elektryczna jest dziś jedną z podstaw funkcjonowania przemysłu i nieodzownym elementem życia codziennego. Rozpoczęcie procesu elektryfikacji pod koniec XIX wieku i intensywnie prowadzone na początku wieku XX sprawiło, że większość krajów europejskich zyskała rozbudowaną infrastrukturę przesyłową. Wiedzie ona od miejsca produkcji prądu – wciąż dominują tu duże elektrownie jądrowe, wodne, ale także jak w Niemczech i w Polsce węglowe – przez linie wysokiego, średniego i niskiego napięcia wraz z kolejnymi stacjami transformatorowymi, aż po odbiorcę końcowego i system przewodów rozprowadzony wewnątrz budynku.

Scroll to Top