wrzesień 2020

brąz aluminiowy

Połączenie brązu i aluminium. Gdzie to się sprawdza?

Rosnące wymagania co do właściwości używanych materiałów sprawiają, że coraz częściej do produkcji różnych elementów wykorzystuje się rozmaite stopy oraz wiele sposobów poprawy ich wytrzymałości. Przy konstruowaniu maszyn i urządzeń szeroko stosuje się metale, które mają podwyższone parametry, jeśli chodzi o odporność na obciążenia mechaniczne, ścieranie czy wysoką temperaturę. W wielu takich sytuacjach sięga się po zmodyfikowane odmiany stopów wykorzystywanych od bardzo dawna. Przykładem tego typu materiałów mogą być wszelkie stopy miedzi, w tym m.in. brąz aluminiowy. Przyjrzyjmy się bliżej składowi i cechom tworzących go metali i zobaczmy, w jakich zastosowaniach może sprawdzić się najlepiej.

ceowniki

Ceowniki i ich znaczenie na placach budów

Budownictwo jest branżą, która wykorzystuje nie tylko tradycyjne materiały konstrukcyjne takie jak cement, kruszywa czy drewno, ale również znaczną ilość metalu. Do najczęściej wykorzystywanych należy bez wątpienia stal, z której wykonuje się zbrojenia oraz rozmaite konstrukcje, przede wszystkim takie, które muszą radzić sobie z dużymi obciążeniami. W pracach wykończeniowych, jako części składowe różnych instalacji oraz do elementów, które nie są narażone na aż tak duże siły, stosuje się często aluminium. Tam, gdzie służy ono do budowy struktur nośnych, najczęściej jest wykorzystywane w formie wytrzymałych profilów aluminiowych. Przyjrzyjmy się bliżej charakterystyce tych elementów oraz sprawdźmy, w jakich zastosowaniach są one używane najczęściej.

miedziane pręty

Z czego wynika cena miedzi?

Miedź to jeden z najważniejszych materiałów używanych we współczesnej gospodarce. Ze względu na oczekiwany rozwój technologii niskoemisyjnych i wzrost wykorzystania energii elektrycznej, poziom zużycia miedzi będzie się najprawdopodobniej zwiększał. Nowe urządzenia zasilane prądem, jak choćby samochody elektryczne oznaczają dużo większe zapotrzebowanie na miedź. Przejście na odnawialne źródła energii wymaga również rozwoju technologii jej przechowywania, co bez zastosowania większych ilości miedzi nie wydaje się możliwe. Nic nie skazuje też na to, by jej tradycyjne zastosowania uległy radykalnemu ograniczeniu. Rozwój technologii to jednak niejedyny czynnik wpływający na cenę miedzi. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co ma największe znaczenie dla kształtowania się poziomu cen miedzi.

Scroll to Top